Publicado: 2011-05-20

BIODEGRADACIÓN DE ASFALTENOS POR UN CONSORCIO MICROBIANO AISLADO DE PETRÓLEO CRUDO “MAYA”

Gabriel PINEDA FLORES, Gisella BOLL ARGÜELLO, Ana María MESTA HOWARD

67-73

LEAD ABSORPTION IN IMPACTED THIRD MOLARS

Armando BÁEZ, Raúl BELMONT, Sara ESPINOSA, Rocío GARCÍA, Juan C. HERNÁNDEZ

75-79

ÉSTERES DE FTALATOS FACTOR ORQUIDOTÓXICO

Stefan M. WALISZEWSKI, Grzegorz A. SZYMCZYNSKI, Zbigniew SERAFIN, Rosa M. INFANZÓN, José SILICEO

91-105