Publicado: 2022-10-26

Improved Prediction Method for Gas Hydrate Saturation in Sea Areas

Xiangsheng Bao, Zengli Du, Sen Meng, Haiyan Zhou, Feiyan Ma, Chunmin Lin, Cunge Liu, Yecheng Li

139-148